Eerste gesprek met gebiedsregisseur


Op dinsdag 22 april 2015 had we (Cathelijne en Theo) samen met Wim en met Priscilla en Richard een afspraak bij Esther Geuting, gebiedsregisseur Oosterwold bij de gemeente Almere. We hadden de volgende vragen en we hebben op alle vragen antwoord op gekregen tijdens het anderhalf uur durende plezierige gesprek.

Kavel

1. Wat zijn de huidige percentages van de kavelindeling?

Zie de laatste versie van de structuurvisie. Dit is de publiekrechtelijke invulling (straks heet dit het omgevingsplan). De structuurvisie is het enige document dat leidend is.

2. Hoe strikt zijn deze percentages?

Heel strikt.

3. Wat is Agrarisch rood?

Een gebouw of schuur met een agrarische bestemming. Zoals een schuur voor landbouwvoertuigen of aardappelopslag.

4. Is het aan de zuidkant van de Tureluurweg mogelijk om verschillende kavels naast elkaar te ontwikkelen? Dus dat er in het giraffendorp een paar standaardkavels en een paar landbouwkavels zijn? Is een gemengd kavel mogelijk?

Ja, dit kan. Met de opmerking erbij dat er maar een beperkt aantal landbouwkavels en landschapskavels te vergeven zijn.

5. Wat zijn de m2 prijzen van de verschillende kavels?

Zie de rekentool op deze pagina.
Dit is een downloadable Excel sheet.

6. Is het mogelijk om kostenloos een kavel te reserveren voor een tweede fase van het project?

Nee, dit is niet gratis. Je kunt een kavel definitief reserveren als je een anterieure overeenkomst afsluit. Deze is maximaal twee jaar geldig. De kosten van een anterieure overeenkomst is 10% van de exploitatiekosten. De exploitatiekosten zijn een percentage van de aanschafkosten van je kavel. Zie de rekentool op deze pagina.
Voor een gemiddeld kavel van 1600 m2 zijn de kosten van de anterieure overeenkomst ongeveer E 2.500.
De volgende stap is een architectenbureau laten tekenen wat je wilt (laten) bouwen en bodemonderzoeken laten doen.
Vervolgens dien je het omgevingsplan (aanvraag bouwvergunning) in. Dit kost nog eens 10% van de exploitatiekosten plus bouwleges. De kosten van bouwleges zijn 3,1% van de bouwsom.
Daarna koop je je kavel of haak je af.

7. Elk kavel moet omloopbaar zijn. Mogen we ook alleen het Giraffendorp omloopbaar maken zodat er geen omloopbaar pad dwars door het Giraffendorp heen loopt?

Ja dit kan opgelost worden door als een collectief de kavels te kopen. Bijvoorbeeld in een stichting.

Bebouwing

8. Wat wordt er precies verstaan onder BVO (Bebouwd Vloer Oppervlak, de bebouwing)?

De definitie van de BVO wordt nog gemaild. De BVO geldt alleen voor vergunningplichtige objecten.

9. Als je je roodkavel (het formaat van je kavel waarop bebouwing toegestaan is) hebt opgedeeld in meerdere stukken, geldt dan de FAR (Floor Area Ratio, de verhouding BVO ten opzicht van kaveloppervlakte) voor elk afzonderlijk stuk of geldt de FAR in totaal?

Je mag je roodkavel versnipperen. Nu nog wel.

Onderzoeken

10. Wat zijn de kosten van de verschillende onderzoeken?

Daar kun je achter komen door zelf offertes aan te vragen. Op het blog van Bouwen in Oosterwold vind je ook veel info:
• archeologisch onderzoek
• ecologisch onderzoek

11. Is het waar dat als je met graven blijft onder de 500m2 en minder dan 1.50 m diepte, er geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is?

Dit laatste is nog niet vastgesteld. Ten zuiden van de Tureluurweg is er wel onderzoeksplicht.

12. Wat zijn de kosten van de overeenkomsten en vergunningen?

Anterieure overeenkomst: 10% van de exploitatiekosten (een percentage van de aanschafkosten van je kavel). Zie de rekentool op deze pagina.
Omgevingsplan: Nog eens 10% van de exploitatiekosten plus bouwleges (3,1% van de bouwsom).
Eventueel de notariskosten voor het oprichten van een stichting en het deponeren van de statuten als we als collectief het Giraffendorp gaan oprichten.

Eigen groen

13. Welke afscheidingen zijn toegestaan? Welk hekwerk mag wel? Voor bijv. schapenwei en kippen.

Toegestaan zijn alle “groene” afscheidingen van levend groen. Voor bijvoorbeeld het veilig stellen van een groenafscheiding dat je geitje de groenafscheiding niet opeet, is het toegestaan om aan de binnenzijde van de groenafscheiding een onzichtbaar dun draadwerk te plaatsen.

14. Wat is landbouwgrond? Permacultuur? Kippenren? Grasweide met een geitje? Fruitboomgaard met gras?

Ja dit alles valt onder landbouwgrond. Hieronder valt grond voor het houden van vee en kleine dieren zoals toegestaan in de wet met betrekking tot landbouwgrond. Hieronder valt ook grond voor het telen van eetbaar groen zoals fruitbomen en -struiken, een moestuin, eetbare bloemen, een kruidentuin en een grasveld voor onze eigen chicks on the move:

15. Zijn er restricties wat betreft gebruik van bestrijdingsmiddelen?

De landelijke restricties gelden voor Oosterwold. De gemeente Almere kan niet meer stellen dan de wettelijke eisen. Dus wat wettelijk toegestaan is, is in Oosterwold ook toegestaan. In een groot deel van Oosterwold en ook aan de Tureluurweg waar we aan het kijken zijn, wordt al zo’n 15 jaar biologische landbouw geteeld. Bij de koopovereenkomst komt een brief waarin de gemeente iets zegt in de trant van: “Weet dat er biologisch wordt geteeld en we willen meegeven dat je wordt geacht om niet aan de kant van sloten en niet drie meter binnen je perceel bestrijdingsmiddelen te gebruiken omdat je niet anderen wilt beperken in hoe zij hun grond wensen te gebruiken”.

Energievoorziening/NUTS

16. Wat zijn de kosten voor het doortrekken van electriciteitsleidingen?

Rij eens rond en ga kijken waar in de buurt van je gewenste kavel een electriciteitshuisje staat. Op het moment dat je de intentie-overeenkomst tekent, krijg je een GPS-code. Vervolgens bel je de nutsbedrijven, geeft die code door en vraagt een offerte aan voor het doortrekken van de electriciteitsleiding naar jouw kavel. Dat zal een paar duizend euro gaan kosten.

17. Wat zijn de kosten van het doortrekken van waterleiding?

Zie vorige vraag en bel de waterleidingmaatschappij voor een offerte.

18. Zijn er plannen om in de toekomst het riool van de Paradijsvogelweg verder te ontsluiten?

Nee.

19. Zijn er plannen om glasvezel in het gebied te ontwikkelen?

Nee. Glasvezel is privaat en wordt door telecombedrijven aangelegd. Het is een kwestie van de vraag. Hoe meer mensen er in Oosterwold komen te wonen, hoe groter de kans dat er glasvezel komt.

20. Is een warmtepomp via een bron toegestaan?

Ja, tot 8 tot 10 meter diepte. Verder mag niet want dan kom je in de noodwatervoorraad voor Nederland die nodig is in het geval van een grote ramp.

21. Is een aardpijp toegestaan?

Ja dat mag. Want een aardpijp is 2,50 m diep. Door die pijp zuig je de lucht die je gebruikt voor de ventilatie van je huis. In de winter is die lucht 12 graden Celsius en in de zomer is die lucht 16 graden Celsius. Het hoeft alleen met een eenvoudige ventilator aangezogen te worden. In de zomer heb je gratis airco en in de winter is je binnenlucht al deels opgewarmd voordat het je huis in komt.

Omgeving

22. Wat is de blauwe lijn op de kaart?

Dit is een treinverbindingsplan van 15 jaar geleden. De kans is klein dat dit daadwerkelijk een treinspoor gaat worden. Logische is het dat dit een vrijliggende busbaan wordt.

Extra info die we hebben gekregen tijdens het gesprek

De kosten voor infrastructuur, alle vereiste onderzoeken, vuilwatersanitatie, waterleiding zijn zo’n E 30.000 per huishouden als je niet te veel noten op je zang hebt.
Kosten helofytenfilter: E 5.000 – 8.000 per huishouden

 

Huidige kaart van Oosterwold met kavelindeling en kavelreserveringen

CvdB220115_19213

De kaart rondom de Tureluurweg met de kavels gereserveerd zijn bij de gemeente Almere op 22 april 2015.