schets plattegrond Giraffendorp 3_04


Na een paar maanden schetsen, opnieuw beginnen, schetsen en weer opnieuw beginnen en veel gepuzzel, hebben Theo en ik een schets plattegrond van het Giraffendorp gemaakt die klopt met de regels zoals gesteld in de intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold. De weken voordat we het eerste gesprek met de gebiedsregisseur hadden, zijn we gaan tekenen met informatie uit een oude versie van de structuurvisie. Daar waren de percentages anders verdeeld. De versie hieronder is volgens de huidige regels.

Het gehele kavel wordt als collectief verkocht. We gaan nog verder uitwerken hoe we dat praktisch gaan doen en hoe we de verschillende kavels notarieel vast gaan leggen.

Alleen de buitenrand van het dorp zal openbaar omloopbaar zijn. Dit is een van de regels uit de structuurvisie. Als elk huishouden zijn eigen kavel los koopt dan moet elk kavel openbaar omloopbaar zijn. Dit kunnen we voorkomen door het als een collectief te kopen. Daarna zal elk huishouden zelf de indeling van zijn kavel maken en zijn eigen huis gaan regelen. Wij zijn dus geen projectontwikkelaars. Wij hebben een droom en willen die samen met anderen realiseren.

Er zijn op dit moment 5 kavels van verschillende formaten gereserveerd voor serieus geïnteresseerden. Ben je ook serieus geïnteresseerd, dan kun je contact opnemen met ons via info@cathelijne.nl

CvdB1_20694

 

uitgangspunten:
10 huishoudens en 4 kangoeroewoningen
2x 1200 m2
4x 1600 m2
2x 2500 m2
2x 3000 m2
oppervlakte dorp: 19.600 m2

oppervlakte gemeenschappelijke binnentuin: 1500 m2
150 m2 per huishouden ingelegd

De gemeenschappelijke binnentuin heeft rondom een sloot waar ’s zomers met een bootje op gevaren kan worden en waar ’s winters op geschaatst kan worden.

TheVillageSchetsPlattegrond3_04Details2

legenda

TheVillageSchetsPlattegrond3_04Initiatiefplan2

 

plattegrond_dorp

 

Nadat we het eerste gesprek hebben gehad met de gebiedsregisseur en we onze vragen beantwoord zagen, zijn we verder gaan schetsen en kwamen er nieuwe vragen op. Met name de volgende vraag is belangrijk om beantwoord te zien om een definitieve plattegrond te kunnen maken. Deze plattegrond kan dan ingediend worden als initiatiefplan.

Onze vragen:
In de structuurvisie staat dat aan beide zijden van de openbare weg een berm van 1,50 m breed moet komen. De weg moet 5 m breed zijn. Dus in totaal 8 meter breed (1,50 + 8,00 + 1,50).
1. Kan deze berm onder het percentage openbaar groen vallen?
2. Welke breedte wordt als verharding gerekend? 5 m of 8 m?

We wachten nog op de gemeente met welke antwoorden ze zullen komen. In het volgende blog zullen we de vragen en antwoorden publiceren en daarnaast zullen we een grove prijsinschatting publiceren.