vooruitlopend op de intentie-overeenkomst


De volgende officiële stap die we gaan zetten is het ondertekenen van de intentieverklaring oftewel de intentie-overeenkomst met de gemeente.

Eerst moet elke initiatiefnemer het document bijlage A “specifiek kader” invullen. Samen met de kavelindeling voorzien van afmetingen moeten beide documenten naar de gemeente gemaild worden. Ik maak hiervoor een PDF met voor elk huishouden een pagina met deze details, de namen en een tekening met de vorm en ligging van je kavel. Hiervan gaat de gemeente een uitgifte-tekening maken.

BijlageA

We willen met alle initiatiefnemers tegelijk onze intentie-overeenkomsten tekenen rond 1 september. Uiterlijk 15 augustus heb ik de gegevens nodig om een definitieve plattegrond van het Giraffendorp te kunnen puzzelen en tekenen.

Omdat er geruchten gaan dat dat grondprijs omhoog gaat, beginnen we haast te krijgen. Ik heb van een van de gemeente-medewerkers vanmiddag via email heel snel antwoord gekregen op onderstaande vragen die we nog hebben.

• Vanaf welk moment in het proces ligt de grondprijs vast? Is dat vanaf het tekenen van de intentie-overeenkomst?
Dit is op het moment dat de intentie-overeenkomst is getekend.

• Nadat jullie onze bijlagen A ontvangen hebben, hoe lang heeft de gemeente nodig om de uitgiftetekening te maken en een afspraak met ons te plannen?
Wanneer wij de bijlage A en de kavelindeling, voorzien van afmetingen, van u hebben ontvangen kan er een gronduitgiftetekening gemaakt worden. Ondertussen wordt er dan al met u een afspraak ingepland. Doorgaans ontvangen wij de uitgiftetekening binnen 1 week, gezien het nu vakantie is kan dit iets langer duren.

• Is het mogelijk om alvast een afspraak in de agenda in te plannen zodat we ondertussen de gegevens van alle initiatiefnemers van het Giraffendorp kunnen verzamelen? De intentie-overeenkomst willen we in 1 afspraak allemaal tegelijk tekenen. We zijn nu met 7 huishoudens (30 mensen).
Zodra wij de bovengenoemde informatie van u hebben ontvangen zal er met u een afspraak worden ingepland.

Vervolgens wist een andere initiatiefnemer te vertellen dat op de eerste vraag aan hen door de gebiedsregisseur geantwoord is dat de peildatum van de grondprijs geldt vanaf het aangaan van de intentie-overeenkomst. Ik ga morgen weer bellen met de gemeente.