Vrijgekomen kavel van 2322 m2


*edit 15 maart 2017* Dit kavel is reeds gereserveerd door een nieuw initiatief.

Zoek je een leefgemeenschap waarbij je samen met verschillende generaties leeft en ook privacy hebt? Kun je je verbinden met het gedachtengoed geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg? Herken je je in mijn droom? Wil je in een groene omgeving samen wonen met gelijkgestemden? Heb je de financiële middelen om ongeveer E 300.000 te investeren? Dan wil ik je uitnodigen om verder te lezen.

Er is een kavel vrij gekomen in het Giraffendorp dat je kunt kopen en zelf kunt ontwikkelen. Het Giraffendorp wordt ontwikkeld in Almere Oosterwold, op een akker waar nu nog biologische landbouw beoefend wordt. Elk huishouden koopt een eigen kavel voor het bouwen van zijn huis met eigen tuin. Riolering zal geregeld worden middels een eigen helofytenfilter. Er komt een electriciteitsaansluiting en een wateraansluiting. Er is een gezamenlijke binnentuin met speelruimte, eetbaar groen en een gezamenlijke ontmoetingsplek. De eerste bewoners zullen op een sociocratische wijze beslissen over de binnentuin, de ontmoetingsplek, de toegangswegen en het openbaar groen.
De bouw van het eerste huis in het Giraffendorp zal volgens planning in april 2017 gaan starten en zal zo’n 4 maanden later klaar zijn. Om het Giraffendorp heen zullen nog meer initiatieven ontwikkeld worden, waarvan er enkelen op dit moment al aan het bouwen zijn.

sfeerbeeld van het Giraffendorp:

SfeercollageGiraffendorpMetTekst

Let op, wij zijn geen projectontwikkelaars. Wij zijn particuliere initiatiefnemers die een kleinschalig collectief vormen. We verwachten van je grote mate van zelfstandigheid wat betreft het organiseren van vergunningen, het puzzelen met de regels van de gemeente, de indeling van je eigen kavel en het (laten) bouwen van je eigen huis.
De prijzen zoals hieronder genoemd zijn de prijzen die je ook betaalt als je op een andere plek in Oosterwold wilt gaan bouwen. Deze kosten regel je en betaal je zelf aan de desbetreffende partijen (de gemeente, het Rijksvastgoedbedrijf, een zelf te kiezen bouwbedrijf, de uitvoerenden van de onderzoeken enz.). Voor een deel van de kosten kun je een hypotheek krijgen als je daarvoor in aanmerking komt. Je krijgt pas een hypotheek op het moment dat je de grond in bezit hebt. Voorafgaand aan de aankoop van de grond zul je al heel wat kosten hebben moeten maken die je zonder hypotheek moet kunnen betalen. Hierbij moet je denken aan de kosten van de onderzoeken, 20% van de exploitatiekosten, kosten architect (als je een architect in wilt huren, dat hoeft niet) en aanbetaling bouwbedrijf.
Als je je aansluit bij het Giraffendorp kunnen we je ondersteunen met de kennis die wij al opgedaan hebben. Daarnaast heb je het voordeel dat je je bij een bestaand collectief kunt aansluiten en er niet meer nagedacht hoeft te worden over de invulling van gemeenschappelijke dingen zoals het ontwerp en de aanleg van de openbare verharding, de riolering, de electriciteit en het water.

De locatie van het Giraffendorp vind je hier.

Het ontwerp van het Giraffendorp:

giraffendorp10_17

legenda

Maten van het vrije kavel:

vrijkavel

 

Zoals je hier bij de locatie van het Giraffendorp kunt zien is het Giraffendorp al omsloten met andere initiatieven. Dit betekent dat het kavel alleen in een keer gekocht kan worden. Het kan eventueel achteraf gesplitst worden. De gemeente wil niet met moeilijke onverkoopbare stukken blijven zitten, vandaar dat het niet vooraf gesplitst kan worden.

De gemeente verwacht van je dat je minimaal de helft van het beschikbare bruto vloeroppervlak (BVO) gaat gebruiken voor bebouwing (bijv. woning en schuur). In het geval van dit kavel is de helft van het BVO 145 m2. Onder BVO wordt verstaan het totale oppervlakte. Dus een kelder of een verdieping tellen ook mee.

prijs per m2 standaardkavel = E40,08
totaal kavel = 2322 m2
totaalprijs grond inclusief exploitatiekosten: 2322 x E 40,08 = E 93.065,-

Daar komen nog minimaal de volgende onvermijdelijke kosten bij:
kavelweg, onderzoeken (o.a. archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, sonderingsonderzoek), leidingen aanleggen nutsbedrijven, helofytenfilter: E 30.000
heien: E 10.000
ontsluitingsweg akker tussen Kathedralenbos en Tureluurweg: E 4.000
aankoop gezamelijke binnentuin (totaal 1318 m2 = 188 m2 landbouwkavel per huishouden aangekocht.) E 1.800
inrichting gezamenlijke binnentuin en openbaar groen: E 2.000

totaal onvermijdelijke kosten: E 140.865,-

Dan zijn er nog kosten van het laten bouwen van je huis (dat minimaal aan het bouwbesluit moet voldoen). Als voorbeeld een sleutelklaar houtskeletwoning uit de catalogus van een houtskeletbouwbedrijf:
100 m2 = E 109.000
150 m2 = E 160.000
200 m2 = E 215.000

Denk eraan om een post onvoorziene kosten op te nemen van minimaal 10% en dat je die ook echt nodig zult hebben.

Als je een huis van 150 m2 erop zou zetten dan zijn je totale kosten dus
onvermijdelijke kosten + huis = E 140.865,- + E 160.000 = E 300.865
totale kosten + 10% = E 300.865 x 1,10 = E 330.951

Aan deze getallen kunnen geen rechten worden ontleend.

Als je interesse hebt, lees dan in ieder geval de Intergemeentelijke structuurvisie en het stappenplan voor intitatiefnemers dat je in de wikipagina van het Giraffendorp vindt. En neem contact met ons op via contact@giraffendorp.nl