watervergunning ingediend


Een van de onderdelen van de vergunningenaanvraag is de watervergunning. Deze dien je in bij het Waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap wil vooral weten of je voldoende waterberging op je kavel hebt. Dit wordt berekend naar aanleiding van de hoeveelheid verharding op je kavel. Dat betekent je roodkavel en je weg. Verharding kan geen waterberging bevatten want er kan geen water doorheen de grond in gaan.

Flevoland is een grote badkuip. Bij veel waterval is het belangrijk dat die badkuip niet meteen vol loopt maar dat ieder z’n eigen badkuipje op z’n kavel heeft waar het overtollige water in kan. Vervolgens kan dat water via de sloten naar de grote vaarten en vervolgens het Markermeer ingepompt worden.

We hebben als Giraffendorp collectief de watervergunning in één vergunningsaanvraag ingediend. Op de plattegrond staat aangegeven waar het water komt en hoe we omgaan met bestaand water. In bijlagen hebben we verduidelijkt hoe die waterberging in doorsnedes eruit ziet. We hebben met toestemming dankbaar gebruik gemaakt van de tekeningen van pionier van het eerst uur initatief 52. We hebben onderdelen er van geknipt en geplakt totdat het onze situatie weergaf.

Er wordt geen riolering aangelegd in Oosterwold. Voor waterzuivering van ons afvalwater gaan we allemaal gebruik maken van een IBA klasse 3b helofytenfilter. Elk huishouden neemt z’n eigen filter. De afwatering van het filter mag in je eigen sloot. De bovenste 3 kavels gaan de overloop van het gefilterde water lozen in de bestaande sloot langs de Durkheimweg. Dit gebeurt pas als het filter overloopt. In principe gaan we het restwater uit het helofytenfilter gebruiken om de tuin te bewateren en om de dieren water te geven. Er is geroepen dat het water uit een IBA 3b filter zo schoon is dat je van kunt drinken en dat de directeur van HBO Wageningen er een glas van dronk om het te bewijzen (ik heb dat zelf niet gezien). Ik durf dat nog niet aan en ben wel overtuigd dat het restwater behoorlijk schoon is. Schoon genoeg om in de sloot over te laten lopen waar mijn kinderen in spelen.

De kavels aan de bovenzijde van het Giraffendorp hebben de bestaande sloot langs de Durkheimweg op hun kavel. Rondom de binnentuin komt een sloot die niet op die 3 kavels ligt en wel op de ander kavels zodat zij aan hun hoeveelheid waterberging komen. De sloot om de binnentuin staat via een sloot met dam en overloop in verbinding met de sloot langs de Durkheimweg. Deze verbindingssloot ligt tussen kavel 117_002 en 117_001. Naast die sloot moet ook nog de twee meter omloopbaarheid worden gerealiseerd. Het talud telt hierbij nog niet mee. Dus vanaf de bovenzijde van de sloot moet nog 2 meter gereserveerd worden aan beide zijdes van de sloot.

De bestaande sloot aan de Durkheimweg wordt verbreed tot 2,20m waterbreedte op ons eigen kavel 117_001. We willen graag een treurwilg langs de sloot. Als we de sloot laten zoals-ie nu is, zal er geen sloot meer zichtbaar zijn als er een treurwilg overheen hangt. Vandaar de verbreding.

Waterplan voor het Giraffendorp:

Giraffendorp10_19

 

Voorbeeld van ons eigen kavel met verwijzingen naar bijlages:

giraffendorpcathelijnetheowatervergunning

 

Bijlages die meer details en doorsnedes aangeven:


bijlage1doorsnedebinnentuinsloot117_010

bijlage2doorsnedesloot117001_117002

bijlage3daminsloottussen117_001en_002

bijlage4daminslootdurkheimwegbij117_002

bijlage5daminslootlangsdurkheimweghoek

bijlage6hemelwaterafvoer

bijlage7aanleghelofytenfilter