ruimtelijke onderbouwing binnentuin ingediend


We hebben de aanvullingen die nodig waren om de vergunningsaanvraag “handeling in strijd met de regels ruimtelij­ke ordening”  rond te krijgen zojuist ingediend in het OLO (OmgevingsLoket Online). Het enige wat nog rest is het verkrijgen van een binnenplanse vrijstelling.

Bij het overleg met de gemeente-ambtenaar die de vergunning voor onze binnentuin beoordeelt, krijg ik het volgende te horen:
Het plan is in strijd met art. 13.7 onder b. De buitenranden moeten openbaar toegankelijk voor fietsers en voetgangers worden ingericht en in standgehouden met een minimale breedte van 2 meter. In de buitenrand ligt echter grotendeels water, waardoor het niet voor fietsers en voetgangers toegankelijk is. Op grond van artikel 13.7.1 kan het bevoegd gezag hiervan afwijken mits het gaat om een collectieve waterberging ten behoeve van maximaal 5 kavels met een maximale lengte van 150 meter.
Hiervoor moet de gemeente-ambtenaar het plan (opnieuw) in het ARO (Advies Ruimtelijke Ordening) brengen. In het ARO worden verzoeken om binnenplanse vrijstelling besproken met collega’s en knopen doorgehakt. Het eerstvolgende ARO zal pas in januari plaatsvinden. Vanwege de feest- en verlofdagen is het niet bekend wanneer dat precies is. Als het niet 2 januari is, wordt het wel 9 januari. Tegen die tijd wordt er weer contact met ons opgenomen. Ondertussen kunnen we de hele boel uploaden in het OLO en gaat de procedure weer verder lopen en is er geen verdere vertraging.

MAAR… er is een kans dat vanaf overmorgen 23 december 2016 het nieuwe bestemmingsplan Oosterwold definitief is. Als dat zo is dan hoeven we geen vrijstelling te krijgen van het ARO. Dan geven de vergunningverleners ons de vergunning hiervoor. Als het bestemmingsplan niet definitief gaat zijn dan moet het wel via het ARO. Maar dan is er dus nog steeds geen extra vertraging.

En dan ziet het hele Giraffendorp er zo uit: