het Giraffendorp


Het Giraffendorp is het idee van een dorp in Almere Oosterwold, waarbij in verbinding met elkaar geleefd wordt. Er wonen mensen die de intentie hebben om gebruik te maken van lokale (hulp)middelen om te bouwen en te leven en gebruik maken van duurzame energiebronnen. Met aandacht voor een bewuste levensstijl. De bewoners omarmen de principes van geweldloze communicatie en het continuümconcept.

Elk huishouden koopt een eigen kavel voor het bouwen van zijn huis met eigen tuin. Riolering zal geregeld worden middels een helofytenfilter. Er is een gezamenlijke binnentuin met speelruimte, eetbaar groen en een gezamenlijke ontmoetingsplek. De eerste bewoners zullen op een sociocratische wijze beslissen over de binnentuin, de ontmoetingsplek, de toegangswegen en het openbaar groen.

Het begon met een droom. Deze droom.